BCK8 Bell Schedule

Breakfast service begins 8:20 am
Soft start 8:40 am
Dismissal 3:50 pm 

Grades K-5

 Soft Start   Start of School   Dismissal
 8:40 am    8:50 am   3:50pm


Grade AMP Recess Lunch
Kindergarten 2:00 - 2:45  11:15 - 11:35 11:35 - 11:55
1st Grade 1:05 - 1:50 11:00 - 11:20 11:20 - 11:40
2nd Grade 12:15 - 1:00 10:50 - 11:10 11:10 - 11:30
3rd Grade 10:40 - 11:25 11:35 - 11:55 11:55 - 12:15
4th Grade 9:50 - 10:35 11:25 - 11:45 11:45 - 12:05
5th Grade 9:00 - 9:45 11:50 - 12:10 12:10 - 12:30

 

Grades 6-8

Class 6th Grade 7th Grade
8th Grade 
Core 1 8:50 - 9:39 8:50 - 9:40 8:50 - 9:35
Core 2 9:41 - 10:30 9:45 - 10:30 9:40 - 10:25
Core 3 10:32 - 11:21 10:35 - 11:25 10:30 - 11:20
Core 4 11:23 - 12:15 11:30 - 12:20 11:25 - 12:15
Core 5 1:00 - 1:53 12:25 - 1:10 12:20 - 1:10
Electives 1:55 - 2:45 3:00 - 3:50 3:00 - 3:50
Lunch/Recess 12:15 - 12:55 1:15 - 1:55 1:10 - 1:50
D-Block 2:50 - 3:50 1:55 - 2:55  1:50 - 2:55
Website by SchoolMessenger Presence. © 2024 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.